Nov 122018
 

KRENARIA shton numri i ekipeve!

Ende vazhdojnë kontaktet dhe paraqitjet e ekipeve të reja për TURNEUN E FUTBOLLIT, ku Klubi Futbollistik „KRENARIA“
Klubi Futbollistik „KRENARIA“ shton numrin e ekipeve në turneuen e futbollit të datën 18.11.2018, që do të mbahet në Vjenë!

Ekipet që ende nuk e kanë kryer obligimin, ende nuk figurojnë në listën e ekipeve pjesëmarrje!

NJOFTIM!

Njoftojmë ekipet që ende nuk e kanë kryer obligimin (pagesën) për pjesëmarrje,
se vetëm me kryerjen e obligimit iu rezervohet vendi në TUREUN NË FUTBOLL, të datës 18.11.2018, që mbahet në Vjenë!
Përndryshe, nuk mund të marrin pjesë!

Ekipet e publikuara e kanë KRYER tashmë obligimin!

Pagesa bëhet më së voni deri më 13.11.2018!

Turneu do të mbahet më 18.11.2018, në Vjenë,

SCHULSCHIFF (DONAUINSELPLATZ 1210 WIEN – GRG 21 Bertha von Suttner – Schulschiff)!

i njohur si turneu GARAT E KUPËS!
Të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë, mund të paraqesin ekipet e tyre te anëtarët e kryesisë!

Për të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë turne, në vazhdim disa informata:

 • Pjesëmarrja për ekip është 100€ (Euro)!
 • Ekipet luajnë me 6 lojtarë (5+1)
 • Turneu mbahet në Vjenë, në palestër (Sport Halle), më 18.11.2018, nga ora 12:00!
 • Luhet me mbathje të lejuara për palestër ! ( këpucë që nuk lënë gjurmë)
 • Rregullorja, më në detaje, ju dërgohet ekipeve pas paraqitjes së ekipeve
 • Pagesa mund bëhet në dy mënyra:
  • Përmes Bankës (Arsyeja e pagesës: KUPA 2018)
   • Xhirollogaria e Ligës Shqiptare të Fultbollit në Austri
   • Banka: MARCHFELDER BANK
   • BIC: MVOGAT22XXX
   • IBAN: AT074211045492830000
  • ose Drejtëpërdrejt te anëtarët e Kryesisë së Ligës

Paraqitja përmes telefonit për turneun „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018:

Paraqitja për turnirin „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018 – përmes formularit (kliko)!

 

Për detaje ju njoftojmë me kohë!
Deri atëherë, ju mirëpresim dhe mirëmbetshi!

Ekipi për informim

 12. November 2018
Nov 102018
 

Shtohet përsëri numri i ekipeve,

vazhdojnë vazhdimisht kontaktet dhe paraqitjet e ekipeve të reja për TURNEUN E FUTBOLLIT, ku ekipi
SV ALBANIA“ shton numrin e ekipeve në turneuen e futbollit të datën 18.11.2018, që do të mbahet në Vjenë!

Ekipet që ende nuk e kanë kryer obligimin, ende nuk figurojnë në listën e ekipeve pjesëmarrje!

NJOFTIM!

Njoftojmë ekipet që ende nuk e kanë kryer obligimin (pagesën) për pjesëmarrje,
se vetëm me kryerjen e obligimit iu rezervohet vendi në TUREUN NË FUTBOLL, të datës 18.11.2018, që mbahet në Vjenë!
Përndryshe, nuk mund të marrin pjesë!

Ekipet e publikuara e kanë KRYER tashmë obligimin!

Pagesa bëhet më së voni deri më 13.11.2018!

Turneu më datën 18.11.2018, në Vjenë,

i njohur si turneu GARAT E KUPËS!
Të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë, mund të paraqesin ekipet e tyre te anëtarët e kryesisë!

Për të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë turne, në vazhdim disa informata:

 • Pjesëmarrja për ekip është 100€ (Euro)!
 • Ekipet luajnë me 6 lojtarë (5+1)
 • Turneu mbahet në Vjenë, në palestër (Sport Halle), më 18.11.2018, nga ora 12:00!
 • Luhet me mbathje të lejuara për palestër ! ( këpucë që nuk lënë gjurmë)
 • Rregullorja, më në detaje, ju dërgohet ekipeve pas paraqitjes së ekipeve
 • Pagesa mund bëhet në dy mënyra:
  • Përmes Bankës (Arsyeja e pagesës: KUPA 2018)
   • Xhirollogaria e Ligës Shqiptare të Fultbollit në Austri
   • Banka: MARCHFELDER BANK
   • BIC: MVOGAT22XXX
   • IBAN: AT074211045492830000
  • ose Drejtëpërdrejt te anëtarët e Kryesisë së Ligës

Paraqitja përmes telefonit për turneun „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018:

Paraqitja për turnirin „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018 – përmes formularit (kliko)!

 

Për detaje ju njoftojmë me kohë!
Deri atëherë, ju mirëpresim dhe mirëmbetshi!

Ekipi për informim

 10. November 2018
Nov 092018
 

Shtohet përsëri numri i ekipeve,

vazhdojnë vazhdimisht kontaktet dhe paraqitjet e ekipeve të reja për TURNEUN E FUTBOLLIT, ku në këtë çaste ekipi

BESIANA“ po ashtu konfirmoi pjesëmarrjen!

NJOFTIM!

Njoftojmë ekipet që ende nuk e kanë kryer obligimin (pagesën) për pjesëmarrje,
se vetëm me kryerjen e obligimit iu rezervohet vendi në TUREUN NË FUTBOLL, të datës 18.11.2018, që mbahet në Vjenë!
Përndryshe, nuk mund të marrin pjesë!

Ekipet e publikuara e kanë KRYER tashmë obligimin!

Paraqitja bëhet deri më datën 11.11.2018, kurse pagesa më së voni deri më 13.11.2018!

Turneu më datën 18.11.2018, në Vjenë,

i njohur si turneu GARAT E KUPËS!
Të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë, mund të paraqesin ekipet e tyre te anëtarët e kryesisë!

Për të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë turne, në vazhdim disa informata:

 • Pjesëmarrja për ekip është 100€ (Euro)!
 • Ekipet luajnë me 6 lojtarë (5+1)
 • Turneu mbahet në Vjenë, në palestër (Sport Halle), më 18.11.2018, nga ora 12:00!
 • Luhet me mbathje të lejuara për palestër ! ( këpucë që nuk lënë gjurmë)
 • Rregullorja, më në detaje, ju dërgohet ekipeve pas paraqitjes së ekipeve
 • Pagesa mund bëhet në dy mënyra:
  • Përmes Bankës (Arsyeja e pagesës: KUPA 2018)
   • Xhirollogaria e Ligës Shqiptare të Fultbollit në Austri
   • Banka: MARCHFELDER BANK
   • BIC: MVOGAT22XXX
   • IBAN: AT074211045492830000
  • ose Drejtëpërdrejt te anëtarët e Kryesisë së Ligës

Paraqitja përmes telefonit për turneun „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018:

Paraqitja për turnirin „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018 – përmes formularit (kliko)!

 

Për detaje ju njoftojmë me kohë!
Deri atëherë, ju mirëpresim dhe mirëmbetshi!

Ekipi për informim

 9. November 2018
Nov 092018
 

Shtohet përsëri numri i ekipeve,

vazhdojnë vazhdimisht kontaktet dhe paraqitjet e ekipeve të reja për TURNEUN E FUTBOLLIT, ku në këtë çaste ekipi

TIKA BAU“ shton numrin e ekipeve në turneuen e futbollit të datën 18.11.2018, që do të mbahet në Vjenë!

 

Turneu më datën 18.11.2018, në Vjenë,

i njohur si turneu GARAT E KUPËS!
Të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë, mund të paraqesin ekipet e tyre te anëtarët e kryesisë!

Për të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë turne, në vazhdim disa informata:

 • Pjesëmarrja për ekip është  100€ (Euro)!
 • Ekipet luajnë me 6 lojtarë (5+1)
 • Turneu mbahet në Vjenë, në palestër (Sport Halle), më 18.11.2018, nga ora 12:00!
 • Luhet me mbathje të lejuara për palestër ! ( këpucë që nuk lënë gjurmë)
 • Rregullorja, më në detaje, ju dërgohet ekipeve pas paraqitjes së ekipeve
 • Pagesa mund bëhet në dy mënyra:
  • Përmes Bankës (Arsyeja e pagesës: KUPA 2018)
   • Xhirollogaria e Ligës Shqiptare të Fultbollit në Austri
   • Banka: MARCHFELDER BANK
   • BIC: MVOGAT22XXX
   • IBAN: AT074211045492830000
  • ose Drejtëpërdrejt te anëtarët e Kryesisë së Ligës

Paraqitja përmes telefonit për turneun „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018:

Paraqitja për turnirin „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018 – përmes formularit (kliko)!

 

Për detaje ju njoftojmë me kohë!
Deri atëherë, ju mirëpresim dhe mirëmbetshi!

Ekipi për informim

 9. November 2018
Nov 062018
 

Shtohet numri i ekipeve,

vazhdojnë paraqitjet e ekipeve të reja
për TURNEUN E FUTBOLLIT.

LOCO METAG“ – shton numrin e ekipeve në turneuen e futbollit të datën 18.11.2018, që do të mbahet në Vjenë!

 

Turneu më datën 18.11.2018, në Vjenë,

i njohur si turneu GARAT E KUPËS!
Të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë, mund të paraqesin ekipet e tyre te anëtarët e kryesisë!

Për të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë turne, në vazhdim disa informata:

 • Pjesëmarrja për ekip është  100€ (Euro)!
 • Ekipet luajnë me 6 lojtarë (5+1)
 • Turneu mbahet në Vjenë, në palestër (Sport Halle), më 18.11.2018, nga ora 12:00!
 • Luhet me mbathje të lejuara për palestër ! ( këpucë që nuk lënë gjurmë)
 • Rregullorja, më në detaje, ju dërgohet ekipeve pas paraqitjes së ekipeve
 • Pagesa mund bëhet në dy mënyra:
  • Përmes Bankës (Arsyeja e pagesës: KUPA 2018)
   • Xhirollogaria e Ligës Shqiptare të Fultbollit në Austri
   • Banka: MARCHFELDER BANK
   • BIC: MVOGAT22XXX
   • IBAN: AT074211045492830000
  • ose Drejtëpërdrejt te anëtarët e Kryesisë së Ligës

Paraqitja përmes telefonit për turneun „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018:

Paraqitja për turnirin „GARAT E KUPËS“ të datës 18.11.2018 – përmes formularit (kliko)!

 

Për detaje ju njoftojmë me kohë!
Deri atëherë, ju mirëpresim dhe mirëmbetshi!

Ekipi për informim

 6. November 2018