LISTAT E LOJTARËVE

 

LISTAT E LOJTARËVE – NGA EKIPET PJESËMARRËSE

EMRIN E EKIPIT (Duhet shënuar)

E-Mail-Adresa për kontakt (Duhet shënuar)

Telefoni për kontakt (Nevoitet të shënohet)

EMRI i personit (Duhet për kontaktim)

Logoja e ekipit (nëse ka ndryshim)

Këtu shënohen EMRAT E LOJTARËVE dhe NUMRAT

captcha