FOTO

 

Fotot e Turneve në Vitin 2010:

  • Turneu në Vien
  • Turneu në Holabrun (Momentalisht nuk ka në disponim foto prej Turneut të Holabrunit!)
  • Turneu në Ternitz
  • 28 Nëntori
  • Mergimi Ternitz
Suffusion theme