Jul 292020
 

Më 30.07.2020, duke filluar nga ora 18:30, takohet kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, duke qenë të vetëdijësuar për masat mbrojtëse gjatë pandemisë që po përjetojmë në këtë kohë.

Anëtarët e kryesisë ftohen të marrin pjesë, me lutje të jenë të përgatitur sipas rregullave mbrojtëse, që tashmë parashihen! Pritet gjithashtu edhe intervistë me anëtarët e kryesisë. Vendtakimi është në Keplerplatz, 1100, Vjenë.

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 29. Juli 2020
Jul 272020
 
Përfundoi aktualizimi

Përfundoi aktualimi i të dhënava dhe i arkivit shumëvjeçar i materialit të vebfaqes së Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, si planifikim i paraparë për modernizimin e teknologjisë, që kryhet

[...lexo më shumë...]
 27. Juli 2020