REZULTATET 2018

 

******** – 15.04.2018 – ********

TABELA PAS NDESHJEVE TË DATËS 15.04.2018

Golashënuesit – 15.04.2018

Rezultatet e ndeshjeve të datës 15-04-2018

Radhitja e ndeshjeve sipas paraplanifikimeve

******** – 29.04.2018 – ********

TABELA PAS NDESHJEVE TË DATËS 29.04.2018

Golashënuesit – 29.04.2018

Rezultatet e ndeshjeve të datës 29-04-2018

Radhitja e ndeshjeve sipas paraplanifikimeve

******** – 13.05.2018 – ********

TABELA PAS NDESHJEVE TË DATËS 13.05.2018

Golashënuesit – 13.05.2018

Reszultatet e ndeshjeve të datës 13-05-2018

Radhitja e ndeshjeve sipas paraplanifikimeve

******** – 24.06.2018 – ********

TABELA PAS NDESHJEVE TË DATËS 24.06.2018

Golashënuesit – 24.06.2018

Rezultatet e ndeshjeve të datës 24-06-2018

Radhitja e ndeshjeve sipas paraplanifikimeve

Suffusion theme