Rregullat e Lojës

 

 

                                   Rregullat e lojes në
                                             futboll

Rregulla Nr 1- fusha e lojes

Shenjezimet: – gjatesia dhe gjeresia e fushes

gjatesia : se paku 45 m

gjeresia : se paku 30 m

Gjeresia e vijave me se shumti 12 cm

ngjyra : e bardhe

trashesia e shtyllave : me se shumti : 12 cm

Flamujt shenjezues te kornerit; madhesia se paku 1,5 m

Zona e rreptesise:

– zona e ashtuq. 16 metershi:

16,5 m nga kendi i mbrendshem i shtylles dhe

16,5 m pergjat fushes se lojes.

Portat duhet patjeter te jene te pajisura me rrjeta perkatese.

 

Rregulla nr. 2 Topi

Diametri; se paku 68 dhe me se shumti 70 cm

Prane fillimit te ndeshjes pesha minimale =410 g

maximale=450 g

Madhesia Nr: 5

Shtypja ; 0,6 -1,1 atmosf.

Ndrrimi i Topit vetem me lejen e Referit !

Patjeter / Topa rezerve ( s.mund. 2)

 

Rregulla nr. 3 – Nr i lojtareve

Nje loje mund te zhvillohet nga dy ekipe vetem nese:

Secila nga dy ekipet me me se shumti 7 lojtare fillon lojen dhe ate njeri

prej tyre eshte portier dhe nje loje mund te konsiderohet valide/ e vlefshme nese

Zhvillohet me jo me pake se 4 lojtare.

Zevendesimi i lojtareve: pa kufizim dhe ate vetem gjate nderprerjes si

ne rastet perkatese

– ekzek.i faulit, rivenjes anesore & fundore apo

– gjuajtjes nga kendi

nderrimi mund te behet vetem te vija e mesit te

te fushes !

Koha e pritjes per tu relizuar Kushti 4 lojtare eshte 5 Minuta

 

Rregulla nr: 4 Veshembathja e lojtareve

 Dresi apo fanella me nje ngjyre perkatese

Breket

Corapet

Mbrojteset e nengjurit ( ne ligen tone nuk jane obligative)

Kepucet sportive (sipas fushes)

 Ngjyra e Fanelles: ekipi mysafire eshte i obliguar ti kete dy pale fanella

me ngjyre te ndryshme.

Portieri duhet te kete ngjyren e cila e dallone nga bashkelojtaret e vete.

 C´do gje qe paraqet rrezik ne loje s.p. sh zbukurimet metalike: zingjire,

ore metalike etj

perpos unazes martesore nuk lejohen.

po ashtu gipsi ne dore nuk lejohet !

     Rregulla nr. 5 Referi 

Loja patjeter duhet te drejtohet nga nje refer/gjyqetare.

Referi obligohet qe te drejtoj ndeshjen konform Rregullave te lojes.

 Kontakti me Referin gjate lojes : vetem Kapiteni i ekipit

Fyerja apo kerrcenimi ndaj referit qone ne konsekuencat si ne vijim,

kritika= kartoni i verdhe

Provokimi = kartoni i verdhe

Fyerja ne baza intime( sharja,ofendimi ) kartoni i kuq(pa te drejte zevendesimi

deri ne funde te ndeshjes)

 Goditja apo peshtyerja: nderprerja dhe perfundimi i ndeshjes/lojes

 E drejta per te nderprere lojen eshte e drejte ekskluzive e referit dhe jo e

Lojtareve- vazhdimi i lojes me = Topi i referit !

Rregulla nr: 6 – Kohezgjatja e lojes 

2 here nga 20 minuta

Pauza 5 minuta

Ne raste te posaqme parashihet edhe loja shtese, e cila duhet te behet e

ditur (tu thuhet) te dyja ekipeve dhe vezhguesit te ndeshjes!

Shkaqet qe qojne ne loje shtese jane s.psh:

Zhagitja e lojes me qellime,

Lendimet eventuale etj.

Eshte e drejte ekskluzive e Referit !

Rregulla nr: 7 Fillimi dhe vazhdimi i lojes

Para se te filloj loja Referi hedhe nje monedhe per te percaktuar se cila nga

Ekipet ne cilin drejtim do te luaj, ekipi i cili e fiton bastin ka te drejten te zgjedhe

anen ndersa ekipi tjeter fiton te drejten te nis lojen.

Fillimi konsiderohet valid vetem kur referi sinjalizon me fishkellimen e bylblit.

Nisja e lojes nga pika e mesit ( distanca 9,15)

Lojtaret e ekipit kundershtare nuk guxojne ta prekin topin para se ai te preket

nga lojtari i dyte i ekipit nismetare.

Nga nisja- pika e mesit mund te shenohet gol !

Nese gjate nisjes se lojes lojtari i pare prek topin dy here para se ate ta prek

I dyti – Referi duhet te tregoje gjuajtje Indirekt per kundershtarin.

 Topi i referit- nje dhe me shume lojtare marrin pjese,

Perseritja : topi nuk guxon te preket para se ai te bie ne toke.

Rregulla nr, 8 – topi ne loje dhe jaste lojes

Topi ne Loje: per sa gjate ndodhet mbrenda vijave te fushes

Topi jashte lojes: nese ai ne toke apo ne ajer me komplet diametrin e

tije kalon vijat e fushes apo nese loja nderpritet nga referi

 

Rregulla nr: 9 si shenohet nje gol ( kur eshte valid/ pranohet)

Vetem kur topi kalon me komplet diametrin e tije vijen ne mes dy shtyllavete portes

GOL apo shenim i pranueshem quhet vetem ai shenim qe behet me

cdo pjese te trupit perpos dores.

Rregulla nr: 10 Fauli ( loja e palejuar) – sjelljajosportive

Gjuajtje direkte: – shtyerja, terheqja,vendosja e pa lejuar e kembes

—— prekja me dore e topi me qellim, peshtyrja e kundershtarit

Gjuajtje denimi (penalltia). Secila nga te te lartepermendurat nese ndodhe ne

Zonen e rreptesise (16 m) si dhe prekja e qellimshme me dore e topit ne zonen

E rreptesise.

Gjuajtje indirekte:

Nga Portieri : mbajtja e topit me shume se 6 sekonda,

prekja e serishme e topit me dore

kapja e topit me dore- te gjuajtur nga bashkelojtari ,me qellim

ne drejtim te tije

dhe kapja e topit me dore nga auti ( nese bashkelojtari gjuan topin

ne drejtim te tije,

Lojtari munde te shkaktoje gjuajtje indirekte ne keto raste:

Loja e rezikshme

Pengon drejtimin e vrapimit te kundershtarit( ja pret rrugen me qellim)

Pengon Portierin gjate degazhimit

Masat diciplinore:

Kartuqi i verdhe:

Kartuqi i verdhe- i verdhe/ kuqe

Kartuqi i kuqe

KUJDES !!!

Prekja e topit me dore ne vjen e portes me qellim pengimi shenimi te golit

Eshte automatikisht Karton i Kuqe,

KUJDES !!!

Lojtari i fundit , —- pengimi apo faulimi i sulmuesit me qellim te pengimit te

Shenimit te golit —- eshte automatikisht Kartoni i Kuqe

Ofendimet nga banka rezerve po ashtu jane te denueshme si ne vijim:

Ofendimi i Referit – Kartoni i kuqe

Ofendimi i lojtarit kundershtare ( sharja )- kartoni i kuqe

Hedhja e sendeve ne drejtim te Referit apo lojtarit kundershtare-KQ

Rregulla nr: 11 Gjuajtja e lire ( freistoss)

Distanca 5 mTopi i lire dhe i mbyllur

Topi eshte ne loje nese goditet vetem me kembe!

Topin e mbyllur / mund ta kerkoje vetem ekipi qe duhet ta ekzekutoje

faulin dhe jo ai qe e ka shkaktuar.

Kujdes — risi ne zbatimin e rregulles Topi i mbyllur !!!!!

Nese fauli nuk egzekutohet ne intervalin prej 5 sekondave –Referi ka

te drejten

Ta mbyll topin automatikisht pa kerkesen e ekipit qe duhet ta egzekutoj

faulin<

<< si gjithnje kur Topi eshte i mbyllur duhet pritur patjeter Fishkellimen

e bylblit te referit

Ekzekutimi i gjuajtjes se lire vetem ( perafersishte jo me milimetra nga vendi

I shkaktimit te faulit) vendi ku eshte shkatuar fauli.

Rregulla nr: 12 Gjuajtje denimi ( strafstoss/panalltia)

Pika e gjuajtjes : 9 mPoz i portierit / i lojtareve dhe i ekzekutuesit

Perseritja e gjuajtjes !

Kujdes !!!!

Lojtari qe ekzekuton gjuajtjen e denimit

(penalltine) ka te drejte te beje leqe ( te niset te

Ndalet).

 

                    Rregulla nr: 13 Rivenja anesore ( auti)

Behet vetem me dore dhe ate nga vendi ku topi ka dale jasht loje.

Direkt nga auti nuk mund te shenohet gole ! ( nuk pranohet)

Lojtari kundershtare nuk guxon ti afrohet ekzekutuesit te autit me afer se 2m

te vija e autit.

Lojtari qe bene riv.anes (autin) duhet te qendroje me te dyja kembet ne toke

Dhe me te dyja duart me topin pas koke te beje riv anes.

Auti munde te behet edhe nga portieri

 

Rregulla nr: 14 rivenja fundore (abstoss)

Behet nga portieri apo secili lojtar tjeter nga 5m

Munde te shenohet direkt nje gole ne porten kundershtare por jo edhe ne porten

e vete, nese kjo ndodhe atehere loja fillon me gjuajtje nga kendi per ekipin

Kundershtare.

 

Rregulla nr: 15 Gjuajtja nga kendi (korneri/ eckstoss)

 

 

Mund te shenohet direkt edhe gol !

Lojtari kundershtare duhet te jete ne distancen 9,15m

 

Suffusion theme