Statistikat

 

 

Statistikat e Lshfa 2012

01 Ghithë lojtarët në Lshfa 189 201 207 212  215
02 Gola të shënuar  50 35 53 51 32
03 Kartona të verdhë  7 9 5 11 12
04 Kartona të kuq  0 3 0 1 1
05 Gola në % në një raund për ekip  5 3,5 5.3 5,1 3,2
06 K,i verdh në % në një raund për ekip  0,7 0,9 0,5  1,1 1,2
07 K,i Kuq në % në një raund për ekip  0,0 0,3 0,0 0,1 0,1
08 Fitorja me më shum gola  8 7 13 13 7
09 Ekipi më i disciplinuar sipas kartonave   Timi  T T  T T
10 Prezenca e shikuesve në një raund  300 350 300  300 250
Suffusion theme