Jan 132021
 

Edhe pse aktivitetet janë të ndaluara, mendja dhe vullneti mbesin të pandara me dëshirat e realizuara dhe me ato që mendohen të kryhen!

Për këtë diskutohet mundësia e takimit të parë të kryesisë për këtë vit.

Shpresojmë, të shihemi sa më shpejt!

Ekipi për informim
(A.J.)

 

Rikujtojmë videon, dërguar nga një anëtar i kryesisë, që dëshmon vullnetit që të bashkohemi sa më parë në veprat kulturore, kombëtare dhe sportive!

Përsëri, një falënderim i madh që na kujton se ka SHPRESË!

 13. Januar 2021