Nov 292019
 

Kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, duke pa ngjarjet e fundit, pas termetit në Shqipëri dhe duke ndje dhemshuri të madhe, po shqyrton mundësinë për të ndihmuar!

Urojmë që gjithçka të kalojë sa më lehtë, e sidomos për të gjithë ata të prekurit drejtëpërdrejt!

Ekipi ër informim (A.J.)

 29. November 2019
Suffusion theme