Okt 032015
 

 

Albanische-Fußball-Liga-in-Österreich-Kopie.jpg

Takimi i radhës i KRYESISË së Ligës Shqiptare të Futbollit në Asutri mbahet më datën 04.10.2015, në orën 11:00, në selinë e Ligës, në Rëgergasse 16, 1090 Vjenë! Ftohen të gjitha organet e Ligës që të marrin pjesë!

Në emër të Kryesisë
Ekipi për informim

 3. Oktober 2015
Suffusion theme