Sep 052013
 
Te  nderuara, te ndruar!

Ju kujtoj per takim e „ Keshillit Koordinativ te Shoqatave Shqiptare ne Austri“,   me 09.09.2013 ne ora 19:00,   jane te ftuar te gjitha shoqatat  dhe grupet e  interesit pa perjashtim. Takimi mbahet ne te njejtin vend si ne takimin e pare kafe „TIMI“  Rögergasse 16, 1090 Wien

Te gjitha shoqatat te pregadisin dhe paraqesin  aktivitetet si ne kete vit kalendarik 2013 – festat e fund vitit,  dhe ato ne fillim te vitin  e ardhshem 2014.   Mundesisht te caktohen dhe data qe mos te kete paralelizma respektivisht konflikt me termine/data.

(ne dokument protokoli i takimit te pare)

Ju lutem qe  ju si pjesmarres  te njoftoni te gjithe ato/ata qe kane interes per pjesmarrje ne takimin e Keshillit Kordinues te Shoqatava Shqiptare ne Austri.

 

Me nderime

Januz Saliuka

 5. September 2013
Suffusion theme