Feb 212014
 
 

Fc Timi

Për të gjithë të interesuarit,
ekipet e regjistruara, ato që kanë interes, shoqatat dhe individë që dëshirojnë të kontribojnë në Ligen Shqiptare të Futbollit në Austri, janë të ftuar në takimin e radhës të LShFA-së më 23.02.2014, e diel në orën 12:00 në seline e ligës, Cafe „Timi“ Rögergasse 16/1, 1090 Wien.Pjesëmarrja e juaj dhe risitë nga tereni do ta arsyetojnë dhe plotësojnë angazhimet dhe synimet për të ardhmen.
Mirupafshim dhe ju dëshiroj shëndet.

Për LSHFA/në Vjenë me 20.02.2014

Januz Saliuka

 21. Februar 2014
Suffusion theme