Sep 102012
 

Kuvendi i LSHFA-se                         Vjene me 8.09.2012

Rendi I dites:

Vazhdimi i pjeses se dyte te kampionatit 2012

  • Rezyme
  • Pregaditjet e liges ne pergjithesi
  • Raport i aktivitete te LSHFA-se gjate veres
  • Informim mbi ndryshimet dhe risit  ne Lige
  • Ekskuzioni Vlora 2012

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

  • Raport i persgjithshem nga Kryetari i LSHFA-se mbi vazhdimin e e pjeses se dyte te kampionatit 2012,   ndyshimet sa i perket mbi fushen/terenin e futbollit. Te gjitha  xhirot  e mbetura do te mbahen ne Prottes me 23.09.  si dhe 30.09. kurse ne xhiro e fundit  ku do te shpallet edhe kampioni  i vitit 2012 eshte me 7.10.2012.

Ne xhiro e fundit   eshte parapare edhge nji program artistik, njiherit do te ftohen    ministri i diapores i republikes se Kosoves z. Makolli,  ministria e kultures dekasteri i   sportit z. Gjonbalaj, ambasadori i Rep se Kosoves z. Kiqmari, ambasodori i Rep. se       Shqiperise z. Miranoli, kryetari i federates se futbollit  te Kosoves z. Vokrri si dhe      perfaqesuesi shqiptare prane ambasades se Maqedonise.

Ekipet qe ishin prezente  u zotuan se jane gati  per vazhdimin e kampionatit.

Pregaditjet: Kerkesa e Liges eshte qe te gjitha ekipet  nikoqire te jene te pregaditura ashtu si e shef rregullorja, topat, fanelat, kujdestaret etj.

Per aktivitetet e veres mund te veqojme takimet zyrtare te perfaqesuesve te LSHFA-se Januz Saliuka dhe Adbdullah Abdullahu me minstrin e diapores ne te rep. se Kosoves z. Makolli.  Informin i plote mbi punene dhe aktivitetet  e LSHFA-se, qellimete dhe synimet per te ardhemen , angazhimet  qe ka Liga per te gjitha moshat te shqiptaret ne Austri  dhe veprimete paraprake per ruajtje e identitetit kombetare dhe luftimin e dukurive negatite ne shoqeri.   Kjo forme e organizimit sikurse qe ka LSHFA eshte e veqante ne gjithe diasporen shqiptare dhe forma e garimit eshte e veqante. Per punen  3 vjeqare mund te falemnderiojme angazhimin  e mirtefillte te te gjitha ekipeve garuese dhe individeve, kryesise per punen e vazhdueshme  qe ky aktivitete te zhvillohet edhe me tutje.

 

Nga ministria  u paraqiten  planet e zhvillitmit ne diapore, procesete te  cilat eshte duke kaluar minstria per aktivitetet dedikuar diaspores si ne vend dhe ne shtetet mike dhe per planifikimin e qendrave kuturore shqiptare ne diapore, Vjena ze vend te rendesishem  ne planifikim dhe zhvillime  ne diapore, pritet ne te ardhmen  qe edhe Vjena te  pasurohete me nje qender Kulturore.

Format e bashkepunimit te ndersjellte te LSHFA-se dhe ministrise do te thellohen ne fusha te ndyshme, ne si Lige do informojhme rregullisht per aktivitete tona ne Vjene dhe ne momentin e hapjes se qendres Kulturore  Liga do jepe kontribut te rendesishem

per  mireqenjen e kesaj qendre kuturore dhe ndihet  si pjese e pandashme e aktiviteteve sportive dhe kulturore te shqiptare ne Vjene/Austri.

 

-Po ashtu kishim edhe takim pune edhe ne ministrine en kultires se rep. se Kosoves me keshillatarin e minsitrise z. Gjonbalaj.   Ishte informim i ndersjellet mbi aktivitete nga te dyja palet njeherit per LSHFA-ne u hapen edhe prespektiva te reja ne fushen e aktiviteteve sportive ne Kosove, veqanerisht me federaten e futbollit.  Nuk mungoj as perkrahja morale nga minsitria e kultures per aktivitetin  eLSHFA-se dhe per pune e sukseshme deri me tani.  Mundesite e bashkepunimin ne mes te LSHFA-se dhe Ministrise se Kultures hapin perspektiva te reja ne lemin e sportit dhe kultures.

 

Vlene te veqohet se LSHFA planifikon turnirin e 100 vjetorit te pamvaresise  Shqiperise pas perfundimit te kampionatit 2012.  Shpresojem se deshirat dhe planet te realizohen ashtusi eshte parapare.

Kerkese te gjitha ekipeve nese mund te sigurojne nje halle per mbajtejen e Turnirite te 100 vjetorit te pavaresise, te lajmerojjne sa me pare kryesine e  Liges.  Shpresojem se per hargjimete salles  do te na sponzoroje partia social demoktare e austrise ne vjene (SPÖ Wien).

Informim: Ekipi i refereve pasurohete edhe me nji refer te ri i njohur edhe me heret ne Lige si trajneri i perfaqesueses Musliu. Musa ka kaluar pregaditjen dyjavoreshe per licencim te refereve dhe ne te ardhmen do te paraqeitete si refer ne fushe, njiherit per vezhgues Liga ka edhe nje person te ri  Avdyl Gjocaj.

Viti 2012 eshte viti  festes kombtare, viti I 100 vjetorit te pavaresise se Shqiperise – dita e flamurit. Per nder te kesaj feste LSHFA organizon

Ekskuzionin Vlora 2012,     udhetim nje javore  nga Vjena ne Vlore. Nga 24.11.2012 deri me 2.12.2012.

Udhetimi do jete me autobuse nga Vjena ne Ulqinj,  Shkoder, Butrint,  Lezhe, Durres, Vlore, Kruje, Tirane, Fier, Gjirokaster, Berat, Sarande etj.

 

Per LSHFA-ne

Januz Saliuka

 10. September 2012
Suffusion theme