Jun 102012
 
Vjen:
 
Në kuadër të Bashkësisë Islame në Vjenë  si dhe në përkrahjen e Lsh f -së
në Vjenë përfundon turneu në fudboll ku pjesëmarës ishin 12 ekipe.
Në pranin e shumë shikuesve ekipet treguan loja shumë të mira  si dhe
me një disciplin të theksuar dhuruan kënaqsi publikut prezent
Nikoqirët bën një pritje shembullore  për të përshëndetur të pranishmit
 në fjalën e  rastit H.Alejdin Jashari të gjithëve i uroj suksese si dhe  kërkoj
rrespektim të njëri tjetrit, edhe Kr. I Lsh f A  Qani Sulejmani  bëri kërkesat
e njejta .
Në këtë turne ishin 12 ekipe pjesëmarse ku në dy grupe të ndara  në fund
kështu dukeshin tabelat në fazën e kualifikimeve:
Vendi i parë:
Fc Megi
Pagarusha
Mars Gmbh
Struga
 
Fc Megi Fituese e turneut
 
 
Kr i Komisionit
Halil Jasahri
 10. Juni 2012
Suffusion theme