Jun 042012
 

Lajmërohen të gjitha ekipet e Lsh f A-së se me vendim të kryesisë së

Lshf A-së transferi i lojtarëve fillon prej 04.06.2012 dhe dotë përfundon

më :16.06.2012 ora 24:00

 

 

Kr i Komisionit

Halil jashari

 4. Juni 2012
Suffusion theme