Apr 082024
 

Në takimin e kryesisë, në të cilin ishin mysafir edhe disa përfaqësues të ekipeve, u shprech gatishmëria e tyre për pjesëmarrje në Kampionatin 2024 në futboll.

Afati i paraqitjeve mbetet i hapur, deri në plotësimin e numrit të paraparë nga kryesia.

Por, janë vetëm pak vende të lira, pasi që numri minimal është përmbushur, kështu që, ekipet që paraqiten më herët, marrin vendin në garat me sistem pikësh, pra në kampionat!

Sipas planifikimeve parashihet që Kampionati 2024 në futboll të fillojë më datën 05.05.2024, pasi që fusha tashmë është e rezervuar!

Paraqitja e ekipeve përmes telefonit:

ose te ndonjë anëtarë i kryesisë. Pas paraqitjes, vazhdojnë pagesat për mes kontos zyrtare të Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri!

Falënderojmë ekipet e interesuara për pjesëmarrje në takimin e kryesisë, kurse ekipeve tjera, që dëshirojnë të marrin pjesë i lusim për vendime të shpejta, pasi që numri është i kufizuar!

 

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 

 8. April 2024
Suffusion theme