Sep 092022
 

Më 10.09.2022, takohet kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, duke filluar nga ora 19:00.

Ky është takimi i parë pas pushimeve verore, në të cilin do të shqyrtohen planet e punës në vijim.

Ekipi për informim (A.J.)

 9. September 2022
Suffusion theme