Sep 112022
 

Përfundoi takimi i kryesisë, në të cilin u vendosën aktivitetet tjera, që do të mbahen gjatë këtij viti! Po ashtu u reflektuan edhe aktivitet tjera, të realizuara gjatë vitit, si dhe planet për të ardhmen.

Data e saktë e aktivitetit të radhës do të publikohet pasi të kryhen papapërgatitjet e duhura!

Për vendime dhe informata të tjera, do të njoftojmë me kohë!

Urojmë dhe shpresojmë për realizim të suksesshëm tëplaneve tona!

Në emër të kryesisë,
Ekipi për informim (A.J.)

 11. September 2022
Suffusion theme