Okt 212013
 

Liga Shqiptare e Futbollit në Austri organizon turneun

“Kupa Shqiptare 2013“ Austri

 

 

 

 
Turniri është i hapur pët të gjithë dhe pjesmarrja është 100,- Euro, ekipet që vijnë jashtë teritorit të Austrisë janë të liruara nga parapagesa.
 
 me 3.11.2013 nga ora 9:00 – 17:00
ne Ternitz, Strasse der 12 Februar Nr: 25
 
Fituesi i Kupës “Kupa Shqiptare 2013“ merr pjesë në „Super Kupë“, dhe ndeshet me kampionin e LSHFA-së 2013.
Super Kupa mbahet në pranverë 2014.
 
Afati i regjistrimit është deri më 1.11.2013 ora 24:00
 
 
Për informata të mëtutjeshmë shiqo në www.futbollishqiptar.eu
 
respektivisht në telefon ose përmes E-Mail`it
 
Januz Saliuka Tel.: 0699 19478902,   E-Mail: januz63@hotmail.com    
Halil Jashari Tel.: 0664 5416986,   E-Mail: halil.slupcan@hotmail.com
 
 
 
Pagesën për pjesmarrje të bëni në Xhirollogarinë bankare (shëno Kupa shqiptare 2013 dhe emrin e ekipit)
 
Xhirollogaria e Ligës së Fultbollit Shqiptar në Austri Banka – VOLKSBANK
BLZ – 42110                               Konto Nr– 45492830000                  BIC – MV0GAT2102W
 21. Oktober 2013
Suffusion theme