Apr 162024
 

Pas një interesimi të madh të ekipeve në TURNEUN e muajit SHKURT, si dhe pas bisedave edhe me ekipe të reja, që nuk morën pjesë për shkak të numrit të kufizuar prej 16 ekipesh, kryesia e Ligës Shqiptare të Futbnollit në Austri mori këtë VENDIM!

VENDIM!

Më datën 12.05.2024 do të organizohen GARAT E KUPËS 2024, në „Barbara Stadion“, Prottes, në të cilat, përveç ekipeve në Ligën Shqiptare të Futbollit në Austri, mund të marrin pjesë edhe ekipet e interesuara, për garën e ekipit më të mirë, i cili do ta fitojë kupën e veçantGARAT E KUPËS 2024!

 

Paraqitja e ekipeve përmes telefonit:

Pjesëmarrja për ekipet është 150€

Pagesa mund të bëhet te anëtarët e lartëpërmendur, si dhe përmes pagesës në konton e Ligës Shqiptare!
Xhirollogaria e Ligës Shqiptare të Fultbollit në Austri

  • – Banka: MARCHFELDER BANK
  • – BIC: MVOGAT22XXX
  • – IBAN: AT074211045492830000
  • – Arsyeja / Verwendungszweck: „Kupa 24 – Ekipi

Pëe detaje të tjera, do të njoftojmë me kohë!

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 

 16. April 2024
Suffusion theme