Jan 282015
 

ORDINANCA ZENUNI

Ekipi teknik i Ligës Shiptare të Futbollit në Austri, ka pranuar logon e re zyrtare të ekipit ORDINANCA ZENUNI, me të cilën do të paraqitet në Turneun e Pavarësisë 2015! Poashtu obligimi i paraparë për parapagim është kryer 100%!

Duke falënderuar për dërgesën dhe për bashkëpunim, urojmë suksese në këtë Turnir Tradicional!

 

Ekipi për informim

 28. Januar 2015
Suffusion theme