Mrz 102016
 

SOT PËRFUNDON AFATI I RREGULLT I PARAQITJES SË EKIPEVE

  Regjistro EMRIN E EKIPIT-Name des Teams

  Kontakt E-Mail

  Kontakt-Telefon (Nevoitet të shënohet)

  PERSONIT KONTAKTUES - Kontakt-Persons

  LOGO (nëse ka - falls vorhanden)

  Shënime shtesë, etj... - Sonstige Angaben, etc...

  captcha

   

  Informatë për kushtet e pjesëmarrjes:

  Sipas vendimit të kryesisë, afati i kryerjes së të gjitha obligimeve,
  për pjesëmarrje në FUTBOLL, është caktuar të jetë data 03.04.2016!

  SHPERBLIMET PËR EKIPET

  – Nga ky vit do të ketë shpërblime sipas rezultateve të treguara me sistem pikësh për të gjitha ekipet,
  pra edhe vendet tjera (4, 5, 6, ….) do të shpërblehen !

  EKIPET E FUTBOLLIT OBLIGOHEN:

  – Të paraqesin ekipin e futbollit ONLINE, me Telefon ose te organet e Ligës
  – Të kryejnë pagesën 250€ në xhirollogarinë e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri
  Emri: Albanische Fussball Liga in Ö.
  Banka: VOLKSBANK
  BIC: MVOGAT2102W
  IBAN: AT074211045492830000
  – Të dërgojnë listën e plotë të emrave të lojtarëve dhe po ashtu një logo zyrtare

  Mos zbatimi i këtyre pikave nuk mundëson pjesëmarrjen!
  Ndjehuni të lirë të na shkruani për çdo pyetje tjetër, ose të na kontaktoni ONLINE!

  Ju faleminderit për pjesëmarrje,
  njëherit urojmë të keni suksese!

  Ekipi për informim

   

   10. März 2016
  Suffusion theme