Dez 082022
 

Duke filluar nga ora 11:00, kryesia e Ligës Shqiptare të Futboillit në Austri, mbajti takimin e caktuar më parë, në të cilin u diskutuan planet vjetore dhe përmbyllja e aktiviteteve për këtë vit!

Pas përgatitjes së materialit, pason informim!

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 

 8. Dezember 2022
Suffusion theme