Feb 152015
 

Sapo përfunduan garat KUALIFIKUESE në Turneun e Pavarësisë 2015, që këtë po mbahet në Ternitz.

Tetë (8) ekipet e kualifikuara po përgatiten për garë të mëtejme, kurse ekipet që nuk arritën numrin e duhur të pikëve, mbesin shikues të këtij turnir mjaft cilësor!

Rezultatet e kualifikimeve janë si në vazhdim!

kualifikimet

Kurse planifikimi i garave është si në vazhdim

shorti

Ekipeve që nuk arritën të kualifikohen, iu urojmë suksese herave tjera, ndërsa garuesëve, suksese mëtutje!

Ekipi për informim

 15. Februar 2015
Suffusion theme