Jan 242022
 

Pas komunikimeve në mes të anëtarëve të kryesisë së Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, pritet takimi i parë për këtë vit, por, gjithnjë duke respektuar kushtet dhe rregullat e pandemisë.

Urojmë, të shihemi sa më shpejt dhe të fillojmë me planifikimin e aktiviteteve!

Ekipi për informim
(A.J.)

 

 24. Januar 2022
Suffusion theme