Feb 172022
 

Sikur çdo vit, kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, me rastin e përvjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës, uron të gjithë kosovarët, dhe të gjithë kombin tonë, për këtë ditë të rëndësishme!

Në kushtet aktuale ishte e pamundshme të mbajmë traditën tonë kulturore/sportive/festive, prandaj urojmë dhe shpresojmë që herave tjera të kemi mundësi të festojmë, me aktivitete sportive dhe kulturore, sikur që e ka traditë Liga Shqiptare e Futbollit në Austri tashe e dymbëdhjet vjet më parë!

Shpresojmë në përmbushjen e eëndrrave dhe dëshirave tona!

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 

 17. Februar 2022
Suffusion theme