Aug 082020
 

Të nderuar sportdashës, sportistë, bashkëpunëtorë dhe bashkaktivistë!

Ju rikujtojmë se duke përcjellë situatën e pandemisë, që është përhapë nëpër gjithë botën, dhe duke respektuar vendimet shtetërore, për deri sa nuk dihen masat që do të ndërmerren në të ardhmen, nuk mund të caktojmë datën e saktë të fillimit të KAMPIONATIT 2020 në Ligën Shqiptare të Futbollit në Austri.

Për vendime dhe informata të tjera ju njoftojmë me kohë! Uromë të takohemi së shpejti në aktivitetet tona kulturore e sportive!

Në emër të kryesisë së Ligë Shqiptare të Futbollit në Austri
Ekipi për informim (A.J.)

 8. August 2020
Suffusion theme