Shqiponja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përgjegjsi i ekipit   Rrustem Rrustemi  Tel.06766834625

 nr. Emri Mbiemri
1  Rrustem Rrustemi
2 Albion Ismaili
3 Albin Ismaili
4 Rilind Vinca
5 Faton Qermenika
6 Betim Qermenika
7 Emir Qermenika
8 Fatlind Kaba
9 Argetim Zhuta
10 Fatlum Kreka
11 Senat Bekirovski
12 Shkelzen Muharemi
13 Helmut
Suffusion theme