Jun 152012
 

Vjenë:

Në takimin e mbajtur të Lshf A-së ku temë diskutimi ishte pranimi i një ekipe të re
në vend të Fc Gostivarit ku ajo më parë kishte deklaruar se nuk është e gatshme që
të vazhdon me kampionatin ,me vendim të kryesisë në mënyrë unanime u aprovua
vendimi për pranimine ekipit të ri në Lsh f A  Fc Marbos  e cila dotë hynë në
konkurencë me ekipet tjera duke pranuar të gjitha obligimet dhe rregullat e Ligës
Fc Marbos do të zhvilloj ndeshjet të cilat janë të parapara me sistemin e garave  duke
zëvendësuar Fc Gostivarin
Në takimin e parë përfaqsuesi i Fc Marbos Albioni
Pamje nga takimi i kryesisë me antarein më të ri në Lshf A
 
Për Ligën Halil Jasahri
 15. Juni 2012
Suffusion theme