Jun 242012
 

Abdulla Abdulahu

 

 

Liga Shqiptare e Futbollit ne Austri
22.06.2012 Vjene,
 
Njoftim mbi viziten e nje Delegacioni te LSHFA-se ne Ambasaden e Republikes se Kosoves
ne Vjene. Delegacioni i udhehequr nga Kryetari i Liges, z. Qani Sylejmani, sekretari I
Liges z.Januz Salika ,komisioneri I garave z. Halil Jashari  , kryetari i komisionit te garave
z. Pal Lekaju dhe udheheqesi i Refereve te LSHFA-se z. Abdullah Abdullahu  u prite ne nivelin
me te larte ne zyete Ambasades nga vete Ambasadori  z. Dr. Sabri Kiqmari.
 Ky ishte nje takim i planifikuar qe me pare dhe kishte per qellim njoftimin e drejteperdrejte
teAmbasadorit me rrjedhat e garrave  ne kuader te LSHFA-se, nje pershkrim te shkurtet te
synimeve, mbarevajtjes dhe perfundimit te pjeses se pare ze kampionatit te LSHFA-se e berei
z.Qani Sylejmani cili me tutje  i njoftoi te pranishmit pra edhe vete z. Ambasadorin me
sukseset qe ka mberri kjo ligeShqipetare ne ngritjen dhe perfaqesimin e kultures sportive
te Shqipetareve si emigracion ne Austri,per kenaqesine qe ofron kjo Lige e futbollit dhe per
rendesine e posaqme qe eka kundrejte rinise Shqipetare qe jetone ne Austri.
Ne Vazhdim z. Kiqmari pasi qe pergezoi organet perfaqesuese te LSHFA-se per angazhimin e
pa shoqe ne kultivimin  dhe prezantimin e kultures sportive ne Austri  beri edhe nje pershkrim
te shkurtert perrendesine qe ka kjo Lige edhe per vete Shtetin e Kosoves e qe ka te beje me
organizimin ne prgjithesi te mergates ne Austri duke bere apel qe kjo lige me qdo kusht duhet te
mbahet dhe te zhvillohet edhe me tutje pa ngurruar qe te ofroje edhe vete per te saten here
mbeshtetjene sinqerte morale dhe shteterore.
Me tutje nje pershkrim te ngjarjeve i bene edhe z. Januz Saluka dhe z. halil Jashari duke
potencuar se kjo lige eshte me shume se ulture Sportive eshte nje lige e cila i ofron shqipetaret
nga te gjitha viset padallim feje apo krahine. Posaqerisht u potencua nevoja e mbeshtetjes
informative dhe kontaktimi i drejteperdrejte i ministrive te diaspores dhe te asaj te kultures ne
lidhje me avancimin e pozites se mergates ne Austri.
U ndame te kenaqur me pritjen qe na beri z. Ambasador, me premtimet e bera dhe angazhimin
e tije te sinqerte ne quarjen perpara te procesit te nisur drejt profesionalizimit te funksionimit
te Disapores shqipetare ne Austri.
 
 
 24. Juni 2012
Suffusion theme