Jun 222012
 
 
 
 
 Të nderuar,
antarë të Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri!

Përfundoi edhe një sezonë me plot peripeti dhe zhvillim të hofshën të qualitetit të qenjes sportist.

Sportin që zgjodhëm është mënyrë fisnike e organizimit grupor ne lojë, identifikimit kulturor dhe nacional.

Kjo formë ndoshta nuk është e mjaftueshme për të gjithë mërgatën të futë në një ambrell por me organizim
të mirë, mbledh shumë të interesuar dhe idhtarë të sportit. Jemi në zhvillim dhe synimet dhe orijentimin e
kemi të fiksusuar, me angazhim dhe mirëkutim do kalojme çdo pengese si sot dhe në të ardhmen.

Zhvillimi kërkon dhe angazhim kështu që i ftojmë të gjithë antarët e LSHFA/së që 23.06.2012 në ora 19:00

në kuvendin e Ligës, secila ekip të paraqitet së paku me 2 delegatë, kryesia ekzekutive dhe të gjitha komisionet
në kuader të Liges, në selinë e LSHFA/së „Timi“ 1090 Wien.

Me nderime

Për LSHFA/në
Januz Saliuka

 22. Juni 2012
Suffusion theme