Jan 122023
 

Më datën 15.01.2023, është caktuar të mbahet takimi i kryesisë së Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, i pari në vitin 2023. Takimi fillon në orën 11:00, ku temë kryesore, përveç që do të shqyrtohen planet vjetore, është TURNEU I FUTBOLLIT në muajin shkurt.

Në takim ftohen të marrin pjesë të gjithë anëtarët e kryesisë!

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 12. Januar 2023
Suffusion theme