Jan 182020
 

TURNE NË FUTBOLL – 16.02.2020

Shënohet aktiviteti i parë për këtë vit – Fillojnë përgatitjet për orgnizimin e TURNEUT TRADICIONAL në futboll, që këtë vit ka karakter humintar, sipas parashikimeve dhe vendimeve të marra në përfundim të vitit të kaluar!

Urojmë suksese dhe kënaqësi gjatë vitit 2020!

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 18. Januar 2020
Suffusion theme