Jan 142020
 

TURNE NË FUTBOLL – SHKURT 2020

Shënohet aktiviteti i parë për këtë vit – Fillojnë përgatitjet për orgnizimin e TURNEUT TRADICIONAL në futboll, që këtë vit ka karakter humintar, sipas parashikimeve dhe vendimeve të marra në përfundim të vitit të kaluar!

Detajet për pjesëmarrje dhe paraqitje do t’i publikojmë ditëve në vazhdim.

Urojmë suksese dhe kënaqësi gjatë vitit 2020, të gjithë pjesëmarrësve në aktivitetet sportive dhe kulturore në Ligën Shqiptare të Futbollit në Austri, sportdashësve dhe aktivistëve që veprojnë në këtë ligë!

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 14. Januar 2020
Suffusion theme