Aug 302023
 

Pas pushimeve verore, të cilat urojmë të ishin të mira, për të gjithë, kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri ka caktuar takimin e parë, në të cilin priten planifikimet e aktiviteteve në vazhdimësi për vitin 2023, si dhe caktimi kohor.

Takimi ishte caktuar për datën 02.09.2023 në orën 18:30, por pas ndryshimit të caktuar, ai do të mbahet më 03.09.2023 në orën 9:00!

Informatat e vendimeve të marra do të publikohen pas takimin tl kryesisë.

Urojmë të shihemi në aktivitetet e radhës!

Ekipi për informim (A.J.)

 

 30. August 2023
Suffusion theme