Jan 262015
 

Logo Fc Timi Original v

Falënderojmë ekipin e futbollit FC TIMI për kryerjen e obligimeve dhe me këtë sigurojnë vendin në garat e TURNIRIT TË PAVARËSISË 2015, 1ë këtë vit do të mbahet në Ternitz (Austri).

Suksese dhe faleminderit!

Ekipi për informim

 26. Januar 2015
Suffusion theme