Mai 132022
 

Ndeshjet janë paraparë të fillojnë në orën 10:00, ekipet duhet ardhë më herët,
prandaj lusim ekipet të lajmërohen me kohë në fushë!

Ekipeve pjesëmarrëse u urojmë suksese dhe lojë fair play!

Ndarja në grupe është si në vazhdim:

GR 1

GR 2

GR 3

GR 4

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 

 13. Mai 2022
Suffusion theme