Mai 092022
 

Në takimin e kryesisë, që u mbajt këtë të diel, u vendos të përmbyllet afati i paraqitjes së ekipeve, gjë që ishte paraparë edhe më parë, pasi që të gjitha ekipet e interesuara kanë kryer obligimet dhe plotësuar kushtet për pjesëmarrje.

Shorti dhe orari i ndeshjeve do të prezantohen pasi që komisioni të përgatitë materialin e nevojshëm.

Falënderojmë të gjithë të interesuearit, aktivistët, bashkëpunëtorët, si dhe ekipet pjesëmarrëse!

Ekipi për informim (A.J.)

 9. Mai 2022
Suffusion theme