Mai 182021
 

Nëse ka përmirësim të situatës së pandemisë, si dhe nëse lejojnë kushtet dhe ligjet, parashihet takimi i kryesisë para fundit të këtij muaji!

Urojmë që kjo situatë të jetë në përfundim dhe të fillojmë me aktivitetet tona sikur që kishim më parë!

Në emër të Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri
Ekipi për informim (A.J.)

 18. Mai 2021
Suffusion theme