Sep 192020
 

Në takimin e sotëm të kryesisë së Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, i cili u mbajt duke iu përmbajtur rregullave dhe masave mbrojtëse, të caktuara nga organet kompetente, u diskutuan mundësitë e zhvillimit të garave gjatë këtij viti.

Gjatë bisedimeve dhe mendimeve të anëtarëve të kryesisë, u analizuan mundësitë e ndryeshme për realizimin e planeve sportive gjatë këtij viti, duke pasë parasyshë edhe keqësimin e situatës, gjatë pandemisë, që për momentin është gjithnjë e në rritje.

Sipas situatës, për momentin, shtyhen të gjitha përpjekjet e realizimit të ndeshjeve në futboll, deri sa të kemi përmirësim të situatës gjatë kësaj pandemie. 

Kryesia vendosi të jetë e mobilizuar për të reaguar sa më shpejt, në rastin se ka përmirësim të situatës. Të gjithë pjesëmarrësit ishin të motivuar për aktivitete dhe u shprehët të gatshëm për secilin vendim që do të mirret nga kryesia.

Pos tjerash u diskutuan edhe mundësi të tjera, si planifikime rezervë, në rast se situata pandemike nuk do të përmirësohet.

Për vendime dhe informata të tjera, do të njoftojmë me kohë!

Urojmë të kalojmë mirë këtë situatë, me shpresë të fillojmë sa më parë aktivitetet tona!

Në emër të kryesisë,
Ekipi për informim (A.J.)

 19. September 2020
Suffusion theme