Mai 092015
 

Raundi i dytë do të mbahet në PROTTES, më 17.05.2015 (shih tabelën!)

Raundi i dyte

Raundi i tretë do të mbahet në PROTTES, më 31.05.2015

Raundi i katërt do të mbahet në PROTTES, më 14.06.2015

 9. Mai 2015
Suffusion theme