Feb 092020
 

Përderisa vazhdojnë paraqitjet e ekipeve, për TURNEUN NË FUTBOLL në Vjenë 1230, me karakter HUMANITAR, të datës 16.02.2020, kryesia e re e Ligës Shqiptare,  me kryetarin Luan Kreka,  takohet sot për të vazhduar përgatitjet dhe planifikimet sipas parashikimeve dhe vendimeve të marra që më parë!

Ftohen të gjitha organet e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, të gjitha grupen punuese, të marrin pjesë në takimin e sotëm, që fillon në orën 18:00, në Keplerplatz 1100, në Vjenë!

Në vazhdim informatat për TURNEUN NË FUTBOLL dhe për mënyrën e paraqitjes së ekipeve! Të gjithë pjesëmarrësve ju urojmë suksese!

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 

 

 

 9. Februar 2020
Suffusion theme