Jul 292020
 

Më 30.07.2020, duke filluar nga ora 18:30, takohet kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, duke qenë të vetëdijësuar për masat mbrojtëse gjatë pandemisë që po përjetojmë në këtë kohë.

Anëtarët e kryesisë ftohen të marrin pjesë, me lutje të jenë të përgatitur sipas rregullave mbrojtëse, që tashmë parashihen! Pritet gjithashtu edhe intervistë me anëtarët e kryesisë. Vendtakimi është në Keplerplatz, 1100, Vjenë.

Në emër të kryesisë
Ekipi për informim (A.J.)

 29. Juli 2020
Suffusion theme