Mrz 222022
 

Në takimin e kryesisë, që u mbajt në këtë fundjavë, u vendos që të organizohet një turne futbolli, në ambient të jashtëm – fushë me bari artificial, i cili do të mbahet në Vjenë, më 15.05.2022.

Detajet dhe informatat tjera vazhdojnë së shpejti.

Ekipi për informim

 22. März 2022
Suffusion theme