Dez 022022
 

Data e mbajtjes së TURNEUT TRADICIONAL për nder të PAVARËSISË SË SHQIPËRISË është caktuar për 10.12.2022, në Matzen!

Detajet për hollësitë e mbarëvajtjes vazhdojnë të koordinohen dhe do të publikohen këtu, në vebfaqen zyrtare të Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri!|

Paraqitja e ekipeve ka filluar!

Turnir më datën 10.12.2022,
ADRESA: Jubiläumsplatz 8,
2243 Matzen

i quajtur si TURNIRI I PAVARËSISË!
Të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë, mund të paraqesin ekipet e tyre te anëtarët e kryesisë, ose të thirrni në një nga numrat e telefonit që i gjeni më poshtë, ose përmes formularit në webfaqen tonë (kliko)!

Për të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë turnir, në vazhdim disa informata:

 • Pjesëmarrja për ekip është 120€ (Euro)!
 • Ekipet luajnë me 6 lojtarë (5+1)
 • Turniri mbahet në sallë sportive, përbrenda (Sporthalle)!
 • Luhet vetëm me mbathje të lejuara! ( këpucë që nuk lëshojnë gjurmë)
 • Rregullorja, më në detaje, ju dërgohet ekipeve pas paraqitjes së ekipeve
 • Adresa: 2243 Matzen, Jubiläumsplatz 8
 • Pagesa bëhet përmes xhirollogarisë bankare:
  • Përmes Bankës
   • Pranuesi: Liga Shqiptare e Fultbollit në Austri
   • Arsyeja (Verwendungszweck): „TURNIR 2022/11 – EMRI I EKIPIT“
   • Banka: MARCHFELDER BANK
   • BIC: MVOGAT22XXX
   • IBAN: AT074211045492830000

 

PARAQITJA E EKIPEVE

Paraqitja e ekipeve për turnir përmes telefonit:

Paraqitja e ekipeve për turnir – përmes formularit (kliko)!

NJOFTIM!
Vetëm ekipet që kryejnë pagesën e plotë, dhe përmes bankës, disa ditë para datës kur mbahet turniri, fitojnë të drejtën për pjesëmarrje!

Për detaje ju njoftojmë me kohë!
Deri atëherë, ju mirëpresim!

Ekipi për informim (A.J.)

 2. Dezember 2022
Nov 282022
 

Në emër të kryesisë së Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, urojmë të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, festën e 28 Nëntorit, me shpresën për një të ardhme edhe më të mirë!

Të gjithë bashkatdhetarëve ju urojmë të kaloni sa më mirë nëpër organizimet që mbahen për këtë festë anekënd botës!

URIME!

Ekipi për informim (A.J.)

 28. November 2022
Nov 132022
 

Në takimin e kryesisë, të datës 06.11.2022, u vendos për aktivitetin e ardhshëm, që në këtë rast do të jetë TURNEU TRADICIONAL NË FUTBOLL për nder të PAVARËSISË SË SHQIPËRISË, i cili, përveq gjatë pandemisë, është tashmë TURNE TRADICIONAL.

Data e mbajtjes së TURNEUT është caktuar për 10.12.2022, në Matzen!

Detajet për hollësitë e mbarëvajtjes vazhdojnë të koordinohen dhe do të publikohen këtu, në vebfaqen zyrtare të Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri!|

Paraqitja e ekipeve ka filluar!

Turnir më datën 10.12.2022,
ADRESA: Jubiläumsplatz 8,
2243 Matzen

i quajtur si TURNIRI I PAVARËSISË!
Të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë, mund të paraqesin ekipet e tyre te anëtarët e kryesisë, ose të thirrni në një nga numrat e telefonit që i gjeni më poshtë, ose përmes formularit në webfaqen tonë (kliko)!

Për të gjitha ekipet që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë turnir, në vazhdim disa informata:

 • Pjesëmarrja për ekip është 120€ (Euro)!
 • Ekipet luajnë me 6 lojtarë (5+1)
 • Turniri mbahet në sallë sportive, përbrenda (Sporthalle)!
 • Luhet vetëm me mbathje të lejuara! ( këpucë që nuk lëshojnë gjurmë)
 • Rregullorja, më në detaje, ju dërgohet ekipeve pas paraqitjes së ekipeve
 • Adresa: 2243 Matzen, Jubiläumsplatz 8
 • Pagesa bëhet përmes xhirollogarisë bankare:
  • Përmes Bankës
   • Pranuesi: Liga Shqiptare e Fultbollit në Austri
   • Arsyeja (Verwendungszweck): „TURNIR 2022/11 – EMRI I EKIPIT“
   • Banka: MARCHFELDER BANK
   • BIC: MVOGAT22XXX
   • IBAN: AT074211045492830000

 

PARAQITJA E EKIPEVE

Paraqitja e ekipeve për turnir përmes telefonit:

Paraqitja e ekipeve për turnir – përmes formularit (kliko)!

NJOFTIM!
Vetëm ekipet që kryejnë pagesën e plotë, dhe përmes bankës, disa ditë para datës kur mbahet turniri, fitojnë të drejtën për pjesëmarrje!

Për detaje ju njoftojmë me kohë!
Deri atëherë, ju mirëpresim!

Ekipi për informim (A.J.)

 13. November 2022
Sep 112022
 

Përfundoi takimi i kryesisë, në të cilin u vendosën aktivitetet tjera, që do të mbahen gjatë këtij viti! Po ashtu u reflektuan edhe aktivitet tjera, të realizuara gjatë vitit, si dhe planet për të ardhmen.

Data e saktë e aktivitetit të radhës do të publikohet pasi të kryhen papapërgatitjet e duhura!

Për vendime dhe informata të tjera, do të njoftojmë me kohë!

Urojmë dhe shpresojmë për realizim të suksesshëm tëplaneve tona!

Në emër të kryesisë,
Ekipi për informim (A.J.)

 11. September 2022
Sep 092022
 

Më 10.09.2022, takohet kryesia e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri, duke filluar nga ora 19:00.

Ky është takimi i parë pas pushimeve verore, në të cilin do të shqyrtohen planet e punës në vijim.

Ekipi për informim (A.J.)

 9. September 2022
Suffusion theme