Apr 192012
 

Cafe Timi falenderohet nga ana e Ligës Shqiptare të fudbollit në Austri

Për kontributin dhe sponzorimin në Lshf A-së për vitin 2012.

Me këtë dëshmohet se individët që kontribojnë në sport dhe kulturë dotë jenë

mbrojtës së rinisë si dhe gjeneratave të  reja kudo që janë .

Edhe ne në emër të Lsh f A-së  publikisht e falenderojmë Cafe Timi -pronar Mexhid Bislimin

 19. April 2012
Suffusion theme