Mrz 162012
 

Seminari 2012

Në kuadër të Lsh f A –së më 25.03.2012 në Prottes 2242

Barabara stadion do të organizohet Seminar për trainer në L sh f A

Seminari fillon në ora 09:00-12:00

Kurse në ora 13:00 dotë zhvillohet një ndeshje reviale nga të zgjedhurit e trainerit Musliu ndeshja po ashtu zhvillohet në Barbara stadion.

 

Për ligën Halil Jashari

 16. März 2012
Suffusion theme