Apr 272021
 

Në muajin maj pritet takimi i kryesisë, pasi që shpresojmë të kemi lehtësim për mënyrat e takimeve të rregullta, sipas kushteve që caktohen dhe propozohen nga organet shtetërore të Austrisë gjatë pandemisë që kemi tash e mbi një vit.

Urojmë që sa më shpejt të mund të fillojmë me aktivitete dhe takime të rregullta, sikur që kishte Liga Shqiptare e Futbollit në Austri që nga viti 2010, kur edhe u themelua, e deri para pandemisë!

Urojmë shëndet për të gjithë!
Ekipi për informim (A.J.)

 

 27. April 2021
Suffusion theme