Mai 082016
 

Në raundin e radhës, sipas planifikimete të komisionit të garave, ndeshjet do të zhvillohen në dy fusha dhe sipas kësaj rënditje:

Rauni i dytë 2016

Në orën 9:00 pritet ardhja e ekipeve në terenin sportiv, në „Barbara STADION“ në Prottes, ndërsa ekipet e punës që veprojnë në kuadër të ligës, kryesia dhe aktivistët, priten të jenë në teren që nga ora 7:30!

Për informata tjera, ju njoftojmë me kohë!
Ekipi për informim

 8. Mai 2016
Suffusion theme