Dez 152020
 

Edhe pse aktivitetet janë të ndaluara, mendja dhe vullneti mbesin të pandara me dëshirat e realizuara dhe me ato që mendohen të kryhen!

Shpresojmë, të shihemi sa më shpejt!

Ekipi për informim
(A.J.)

 

Kjo video, dërguar nga një anëtar i kryesisë, dëshmon vullnetit që të bashkohemi sa më parë në veprat kulturore, kombëtare dhe sportive!

Një falënderim i madh që na kujton se ka SHPRESË!

 15. Dezember 2020